Ofsetový

tisk

Je nejrozšířenější a nejpoužívanější tisková technika. Touto technologií je vytištěna naprostá většina knih, novin, časopisů, brožur a různých dalších tiskovin, se kterými se běžně setkáváme.

Vysokou produktivitu a kvalitu ofsetového tisku zaručují špičkové stroje HEIDELBERG a Komori. Nabízíme možnost potištění formátu až 520 x 740 mm.

Na těchto strojích se tisknou větší náklady. U každé zakázky jsou nějaké vstupní náklady, které jsou pevně dané. Tiskový stroj je potřeba správně seřídit pro každou tiskovou zakázku, respektive pro každý tiskový arch se dělá  vlastní (zvláštní) příprava. Ke každé zakázce je potřeba udělat fyzické tiskové desky, které se vkládají do tiskového stroje. Nejčastěji se tiskne v barvách C+M+Y+K a pro každou barvu zvlášť je nutné připravit tiskovou desku. Tisk touto metodou se vyplatí při vyšších nákladech. Čím je vyšší náklad, tím cena za jeden kus tiskoviny klesá.

Naše tiskové stroje

a jejich parametry

Heidelberg
Printmaster PM 74-2P

| 2
  • max. formát archu = 530 x 740 mm
  • min. formát archu = 210 x 280 mm
  • potisknutelné materiály = 0,03 – 0,6 mm
  • rychlost tisku až 13.000 archů/hod.
  • maximální počet tiskových barev 2

Komori
Lithrone G 529 HC

| 5
  • max. formát archu = 530 x 750
  • min. formát archu = 200 x 280
  • potisknutelné materiály = 0,04 – 0,8 mm
  • rychlost tisku až 16.500 archů/hod.
  • maximální počet tiskových barev 5

CTP osvit

výroba tiskových desek

Pro tisk ofsetovou technologií, je nutné vyrobit fyzické tiskové matrice, které se zakládají do tiskového stroje a určují, kde se bude tisknout jakou barvou.

Po vytvoření archové montáže, která je čistě elektronickou záležitostí, je nutné dostat, z těchto digitálních dat, fyzické tiskové desky. K tomu slouží zařízení zvané CTP (Computer To Plate), což je osvitová jednotka, díky níž je tisková forma exponována přímo z dat, které prošly přes RIP (Raster Image Processor).

ctp