Dokončovací

práce

Mezi dokončovací zpracování se řadí všechny úkony, které probíhají po potištění archů. Nabízíme různé druhy dokončovacích prací. Držíme krok s dobou a snažíme se nabídnout široké spektrum služeb, které umožňují další zpracování tiskovin. Ať už se jedná o základní ořez tiskoviny na čistý formát nebo o skládání a lepení krabiček. Následně se můžete seznámit s kompletní nabídkou, kterou jsme schopni pokrýt.

Výsek

Provádíme výsek ofsetových tisků, samolepek, složek, laší a krabiček běžných i nestandardních tvarů. Výsek provádíme na příklopových strojích Heidelberg, Grafopress a ML – 720 do formátu B2. K dispozici máme vlastní archiv výsekových forem, nebo Vám necháme vyrobit raznici dle Vašich požadavků. Nově vysekáváme a provádíme termoražbu na novém zařízení YAWA TYM 790 do formátu 790 x 560 mm 

Slepotisk

Jedná se o reliéfní ražbu. Je k ní potřeba speciální raznice díky níž se do papíru vyrazí reliéf (dochází k plastické deformaci papíru za použití tlaku).
K ražbě se nepoužívají žádné další materiály (fólie, barvy, laky). Tato technologie se používá k zušlechtění a zvýšení atraktivity výrobku.
 

Laminace

Laminace je jedním z nejmodernějších způsobů povrchové úpravy tiskovin. Spočívá v aplikaci speciální folie po celé ploše tiskoviny. Zaručuje maximální ochranu tiskoviny, optický efekt a kvalitativní zhodnocení. Tiskoviny upravené laminací jsou pevnější v tahu i ohybu, lépe odolávají zvýšení vlhkosti a mají vyšší životnost a použitelnost.

K dispozici 3 typy laminování: matné, lesklé a sametové lamino.

Perforace

Perforace je „proděravění“ papíru, které usnadní jeho pozdější odtrhnutí nebo ohnutí. Je nejčastěji využíváno na vstupenky, pořadové lístky, trhací bloky, poukázky či jiné podobné tiskoviny.

Falcování

Falcování je ruční nebo strojový úkon, při kterém je papír skládán nebo jednoduše přeložen na výsledný formát. Nabízíme falcování souběžné, křížové (mapy) a na tzv. harmoniku (leporelo). Jako specialitu nabízíme skládání příbalových informačních letáků pro farmacii.

Vazba

Realizujeme tyto druhy vazeb:

  • vazba V1 = (běžná sponková nebo s ouškem na zavěšení do šanonu – až 4 ouška)
  • vazba V2 + V2 PUR = (lepená vazba)
  • vazba V4 = (šitá vazba v měkkými deskami)
  • vazba V8 = (šitá vazba s tvrdými deskami)
  • kroužková vazba

Termoražba

K termoražbě se používají speciální štočky díky nimž se přenáší motiv na tiskovinu. K termoražbě se využívají různé metalické fólie. Nejčastěji se jedná o folii zlatou a stříbrnou, popřípadě také o kaleidoskopické stříbro. Mnohdy se objevuje na tiskovinách v podobě ochranných prvků. Vizuálně zajišťuje luxusní dojem.

Číslování

Nejčastěji číslujeme vstupenky, lístky do tomboly, pokladní bločky a různé další materiály na strojích Grafopress Heidelberg. 

Vrtání

Vrtání je dnes poměrně využívanou technologií dokončovacího zpracování. Nejčastěji slouží k zakládání papíru, k vytváření otvoru u kalendářů, ale také jako zajímavý grafický prvek. Naše 4-vřetenová vrtačka Dürselen PB.04 umožňuje vyvrtání až 4 kruhových otvorů s několika typy vrtacích hlav o různých průměrech.

Bigování

Bigování se provádí u silnějších materiálů a desek měkkých vazeb. V místě ohybu se vytlačí podélná rýha a papír se v tomto místě ohne bez vedlejšího poškození (praskání).

lepení

Lepení je poslední výrobní operací. K lepení se používá moderní lepící linka. Může být jednobodové až tříbodové. Lepící emulzi je možno nanášet buď dotykem nebo pomocí trysek.