Firemní

historie

Tiskárna GRAFIA NOVA s.r.o. se zabývá polygrafickou výrobou již od roku 1996. Za tu dobu si firma dokázala vydobýt své jisté místo na trhu s tiskovinami. Z prvotních prostor v rožnovském průmyslovém areálu Tesla, kde firma začala svou činnost, se díky odkoupení a zrekonstruování části městské nemovitosti mohla v roce 1999 přestěhovat do nového sídla.

Zkvalitnění a zrychlení produkce nastalo v roce 2005 pořízením grafického studia, které jsme v roce 2008 doplnili o fotoateliér. V současné době jsme schopni zakázku vyrobit takříkajíc od A do Z na jednom místě, ať už se jedná o letáky, plakáty, vizitky nebo knihy, brožury, kalendáře, katalogy, noviny či jiné tiskoviny. Nyní u nás pracuje 40 zaměstnanců s vysokou kvalifikací, odbornými znalostmi a praxí.

Nosnou činností je od založení ofsetový tisk. Postupem času firma zavedla další příbuzné technologie tak, aby byla schopna uspokojovat poptávku po polygrafických službách. Tímto způsobem byly postupně zavedeny technologie výroby knihtisku a digitálního tisku s moderním předtiskovým studiem.

Firemní

milníky

^
1996

Založení firmy

Firma GRAFIA NOVA zahájila svou polyghrafickou činnost v roce 1996. Prvotní výrobní prostor vznikl v rožnovském průmyslovém areálu Tesla.

^
1999

Přesun do nových prostor

Díky odkoupení a zrekonstruování části městské nemovitosti jsme se v roce 1999 přestěhovali v rámci Rožnova do nového sídla.

^
2005

Vybudování grafického studia

Zkvalitnění a zrychlení produkce nastalo v roce 2005 pořízením grafického studia.

^
2008

Pořízení fotoateliéru

Ke grafickému studiu se přidružil i nový fotoateliér.

^
2011

Rozšíření ofsetového tisku

Přikoupení druhého tiskového stroje.

^
2014

Výstavba nového sídla

Zakoupení pozemku a zahájení výstavby nové výrobní haly a kanceláří.

^
2015

Stěhování firmy do Zašové

Nové zázemí tiskárny je připraveno a spouštíme provoz v Zašové.

^
2021

Upgrade ofsetového stroje

Uvedení do provozu nového tiskového stroje
Komori G 529 HC.

^
2022

Nová lepící linka

Jednobodové až tříbodové lepení. Lepící emulzi je možno nanášet buď dotykem nebo pomocí trysek.

Získané

Dotace z EU