Máte dotaz? Využijte kontaktní formulář Nakupujte také výrobky z našeho e-shopu!

Zásady příjmu dat pro ofsetovou tiskárnu Grafia Nova s.r.o.

Data přijímáme ve formátu kompozitního PDF, vytvořeného dle zásad uvedených níže.
Je možné zpracovat i soubory jiných formátů (cdr, prn, eps, ps, ai, indd, xls, doc apod.), je ale nutné počítat s prodlouženou dobou přípravy a s nutností zpětné vazby, tzn. že vytvořené tiskové PDF bude zasláno zpět ke korektuře.

Hlavní zásady při tvorbě PDF dokumentu

 • Rozměr: Velikost čistého formátu musí odpovídat objednávce, přičemž všechny stránky v dokumentu musí mít shodnou velikost, musí být včetně vakátů (prázdných stran) a nesmí být vydané jako dvoj stránky.
 • Spadávka a bezpečná vzdálenost: U dokumentů, které obsahují stránky se spadem, je nutno nastavit a vytvořit spad minimálně 3 mm na všechny strany (i do hřbetu), vzdálenosti objektů a textu v čistém formátu musí být také minimálně 3 mm od ořezu. Totéž platí pro všechny lomy, bigy, rýly, kde musí být také dodržena 3mm bezpečná vzdálenost.
 • Rotace: Všechny stránky musí být správně a stejně orotovány a musí být čitelné. Hlava dokumentu nahoře, rub se točí podle pravé strany.
 • Centrování: Čistý formát musí být v PDF dokumentu přesně vycentrován !!
 • Barevnost: Data musí být kompozitní (nerozseparovaná) a musí obsahovat pouze barvy, které mají být použity při tisku. Nesmí být v jiném barvovém prostoru než CMYK. V případě použití přímých barev, je nutné tyto barvy pojmenovat v dokumentu dle vzorníku.(např. PANTONE Red 032 C) + uvést v objednávce
 • ICC profily a správa barev: Profily nevkládat, vypnout správu barev.
 • Rozlišení: Všechny rastry by měly mít rozlišení alespoň 300 dpi, pérovky 800 dpi – rozlišení pod tuto hranici je rizikové – může se stát, že budou vidět jednotlivé pixely obrázků
 • Písma: Všechna písma i jejich podmnožiny musí být připojena (embedována) k dokumentu (nastavuje se při tvorbě PS,PDF souboru), černý text = 100%K
 • Tloušťka linek: Tloušťka linek by měla být minimálně 0,075 mm (0,213 bodu) – menší tloušťka linky je v mnoha případech obtížně vytisknutelná ofsetovou technologií (např. na nenatíraný ofsetový papír je nemožné vytisknout linku tenčí, než 0,070 mm).
 • Verze PDF: K naprosté jistotě je nutno dodržet PDF verzi 1.3 (nastavuje se v Acrobat Distilleru při převodu na PDF.
 • Značky: Ořezové značky musí být vzdáleny od formátu alespoň 3 mm, aby nedošlo ke snižování hodnoty spadu. Nezadávat žádné jiné tiskové značky – soutiskové, škály, apod.
 • Vazba V1: Při velkém počtu stran (závisí i na gramáži papíru) počítat s nárůstem hřbetu. V případě provedení obálky jako dvoustrany je třeba vytvořit jako dvoustranu i vnitřek obálky.

Dvě možnosti jak připravit PDF soubor

 • Přes PostScript: (*.ps, *.eps *.prn) vygenerováním *.pdf Acrobat Distillerem (s profilem PDF/X-1a:2001)
 • Exportem: Přímo ze zdrojové aplikace s dodržením výše uvedených zásad (platí pouze u Adobe), u CorelDRAW (všechny verze) použít postup přes Acrobat Distiller!

Nastavení ripu

!!! Je nastaven automatický přetisk 100% černé, automatická korekce vlasových linek !!!

Zásady příjmu dat také ke stažení v PDF formátu.